Có nguồn gốc rõ ràng

Ngoài việc tuyển chọn tươi ngon, lưu giữ vẹn nguyên giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Nguyên liệu được thu mua từ những nhà cung cấp uy tín, đảm bảo đủ thông tin và các chứng nhận cần thiết cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc vận hành hệ thống sản xuất được chuẩn hóa bằng các quy trình, hướng dẫn công việc đã giúp chúng tôi tạo nên các sản phẩm tươi ngon, giàu dinh dưỡng và an toàn cho sự phát triển của bé.