Không chất bảo quản

Trong bối cảnh cháo dinh dưỡng chưa có niềm tin, Việt Soup ra đời năm 2012, nắm bắt cơ hội kinh doanh bằng định hướng: 

" Chất lượng sản phẩm là trọng tâm - An toàn của khách hàng là then chốt" tạo ra dòng sản phẩm dinh dưỡng an toàn, không chất bảo quản. "Thương hiệu thực phẩm an toàn tin dùng 2016" do Hội khoa học an toàn thực phẩm Việt Nam trao tặng dưới sự tổ chức của Viện thực phẩm và dinh dưỡng gia đình Việt Nam đã thể hiện Việt Soup đã và đang được mẹ đón nhận và tin yêu.